6 september 2016

Planning

Planning 2021/2022

Datum:Locatie:
2 novemberRestaurant de Beukelaer
7 decemberWok Hong Kong
4 januariCafé Sjrake
1 februariCafé Bie Briels / Friture Manders
8 maartLa Selva
5 aprilCafé TonvanneBekker met Gemma
3 meiCafé Dennenoord
7 juniWok Hong Kong
5 juliFriture de oude Post
2 augustusRestaurant de Beukelaer
6 septemberCafé Bie Briels / Friture Manders
4 oktoberRestaurant Bekkers Marie
1 novemberGrillrooom Pizzeria Mido
6 decemberWok Hong Kong