Stichting Aetpuntj Roggel

• Gezellig • Aangenaam • Betaalbaar • Lekker uit

Reglement

 • Het Aetpuntj Roggel is een initiatief van de pilot Zorg en Leefbaarheid Kleine Kernen van de gemeente Leudal, KBO Roggel, Dorpsraad Roggel en ondersteund door een groep van vrijwilligers, de zogenaamde werkgroep Aetpuntj. Deze is er 01-12-2015 omgezet in Stichting Aetpuntj Roggel en gaat dan door als zelfstandige stichting.
 • Het Aetpuntj Roggel vindt plaats elke eerste dinsdag van de maand, tenzij anders aangegeven.
 • De locatie van het Aetpuntj wisselt maandelijks tussen de Roggelse horeca ondernemingen volgens een roulatieschema.
 • Alle Roggelse horeca ondernemingen zijn benaderd om deel te nemen of kunnen hun wens om deelname bekend maken bij de werkgroep Aetpuntj.
 • Doelgroep zijn Roggelse senioren. Wanneer nodig worden mensen opgehaald en thuisgebracht.
 • Aanmelden kan via de aanmeldingsformulieren die maandelijks verspreid worden of telefonisch .
 • Deelnamekosten à € 13,– dienen direct bij aanmelding te worden voldaan
 • Afmelden kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur, 24 uur voor aanvang van het Aetpuntj. Deelnamekosten worden dan terugbetaald of doorgezet naar het volgende Aetpuntj.
 • Bij telefonische aanmelding kunt u een afspraak over de betaling maken.
 • Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag, 10 dagen voordat het Aetpuntj plaats vindt.
 • De horeca ondernemer geeft aan hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn in zijn horecagelegenheid.
 • Bij overschrijden van het maximum wordt er geloot. Degene die uitgeloot  zijn krijgen een week voor het Aetpuntj telefonisch bericht en komen dan als eerste op de lijst voor de volgende keer. Alleenstaanden hebben voorrang op echtparen.
 • Bij alles waar het reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.